Time-  Machine/ TM-AR

een reeks virtuele kunsttentoonstellingen

op het ateliercomplex 'Nieuw en Meer'

Achtergrond

Sinds de oprichting in 1998 kenmerkt Nieuw en Meer, het ateliercomplex gelegen op een schiereiland ingeklemd tussen het Nieuwe Meer en de Ringvaart, zich door een aaneenschakeling van initiatieven van uiteenlopende aard.

Naast een groot aantal festivals en tentoonstellingen op het terrein die zich in een aantal gevallen kon verheugen op aandacht van de landelijke media, zijn er verschillende ‐ vaak zeer inspirerende ‐ ideeën ontwikkeld over de ruimtelijke invulling van het terrein die om diverse redenen (nog) niet ten uitvoer zijn gebracht.

Zowel de tentoonstellingen/ manifestaties als de diverse plannen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld ten aanzien de ruimtelijke invulling van het terrein hebben hun sporen achtergelaten en het ateliercomplex gemaakt tot wat het heden ten dage is.

Augmented Reality

In 2013 vierde het Nieuw en Meer-complex haar 25-jarig jubileum.
Naar aanleiding hiervan ontstond het idee om een aantal tentoonstellingen en manifestaties opnieuw tot leven te brengen op hun oorspronkelijke locaties in een virtuele omgeving. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van Augmented Reality technieken. Met behulp van deze technologie kunnen virtuele objecten gekoppeld worden aan GPS-coördinaten en via de camera van je telefoon in 'real-time' zichtbaar worden gemaakt.

TimeMachine

Door gebruik te maken van geavanceerde 3D-modellen op schaal stelt TimeMachine [TM-AR] via je telefoon of tablet je in staat kunsttentoonstellingen te bezoeken die inmiddels niet meer te zien zijn.
Momenteel zijn de architectuurtentoonstelling Atelier Malkovich (2008) en het fotoproject Kinderen van Nieuw en Meer (2013) te zien binnen TimeMachine.